CENNIK

1. Obsługa Samozatrudnionych / Self -employed / Sole Traders i roczne rozliczenia podatkowe – Self-assessment

Nasze Biuro oferuje obsługę i rozliczenia dla samozatrudnionych (self-employed) w kilku wariantach – każdy Przedsiębiorca może znaleźć coś dla siebie.

 Pakiet STANDARD – dedykowany do standardowych rocznych zeznań podatkowych (self-assessment). Przedsiębiorca przesyła do Biura skany (lub oryginały) posiadanych dokumentów księgowych w celu zaewidencjonowania ich przez Biuro w księdze przychodów i kosztów oraz dokonania rozliczenia rocznego. Dla autoryzowanych Klientów obejmuje także okazjonalną mozliwość zapytań i konsultacji. Rozliczenie dotyczy jednej działalności. Dla przychodu przekraczającego 85000 funtów koszt usługi zostanie wyceniony indywidualnie.

 Pakiet MIESIĘCZNY/MTD – dedykowany dla Przedsiębiorców  oczekujących bieżącej obsługi księgowej (lub rozliczjących się w ramach MTD); częstych zapytań i konsultacji; obsługi w zakresie VAT; zatrudniających pracowników; posiadających znaczą ilość miesięcznych transakcji. Obejmuje nielimitowaną liczbę zapytań i konsultacji, prowadzenie księgi przychodów i kosztów na podstawie przesyłanych okresowo (co miesiąc) do Biura dokumentów, podawanie miesięcznych wyników finansowych, roczne rozliczenie podatkowe oraz zależności od potrzeb obsługę pracowników, rozliczanie VAT. Umowa do końca roku podatkowego z możliwością odnowienia na następny rok. Zaliczkowa płatność miesięczna. Ostateczne naliczenie kosztu usługi następuje na koniec roku podatkowego. Dla przychodu przekraczającego 85000 funtów koszt usługi zostanie wyceniony indywidualnie.

Pakiet STANDARD Pakiet MIESIECZNY/MTD
Roczne rozliczenie
/Self-assessment */**
TAK TAK
Księga rachunkowa** TAK TAK
Obsługa Pracowników
Payroll***
NIE OPCJA
Obsługa VAT**** NIE OPCJA
Koszt usługi Od £75 od £240y/£20pm
płatne zaliczkowo
od pierwszego miesiąca współpracy
* – każde dodatkowe źródła dochodu (P45/P60, wynajem, dywidenda, z zagranicy itp.) – £10 od źródła dochodu; CIS - cena ustalana indywidualnie.
** – od 1 do 20 transakcji księgowych (patrz wyjaśnienie poniżej) - £90; 
od 21 do 50 transakcji - £105; od 51 do 80 transakcji - £115; 
od 81 transakcji księgowych wycena indywidualna
*** – naliczenie wynagrodzenia, wystawienie i przesłanie payslipa/P45/P60 – £10 każdy
**** – obsługa i przygotowanie deklaracji VAT - dopłata do ceny bazowej - £35 miesięcznie
Usługi jednorazowe:
Rozliczenia Partnership – koszt do indywidualnej wyceny.
Rejestracja/wyrejestrowanie działalności self-employment/partnership/CIS – £45
Rejestracja/wyrejestrowanie działalności jako pracodawca – £45
Rejestracja/wyrejestrowanie VAT – £45
Apelacja od decyzji o nałożeniu kar - £80 + £50 od każdej kolejnej nałożonej kary lub "no win no fee" - 20% anulowanej kwoty kary (nie mniej niż £80)
Inne (w tym porady) - od £10 (koszt do indywidualnej wyceny)
 


Koszt przygotowania rozliczenia self-assessment:

Cena jest uzależniona od ilości transakcji przychodowych i kosztowych, które zostaną

zaksięgowane w ramach rozliczenia self-assessment. Jako transakcję należy rozumieć każdy

rachunek, paragon lub płatność bankowa. Dla przykładu: Pan Jacek wystawia co miesiąc

fakturę gotówkową dla firmy A i dodatkowo otrzymuje na konto bankowe stałą kwotę od firmy B.

Co miesiąc ma pobieraną z konta bankowego opłatę za telefon i robi zakupy w dwóch sklepach

otrzymując z każdego paragon. Oznacza to, że Pan Jacek ma dwie transakcje przychodowe i trzy kosztowe.

Cennik obowiązuje dla umów zawartych/przedłużonych po 05/04/2024

2. Roczna obsługa Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – Ltd Companies, Limited Companies

Nasze Biuro oferuje obsługę Spółek Limited (Ltd) w kilku pakietach:

Pakiet prosty – prowadzenie księgi rachunkowej wraz z rocznym rozliczeniem Spółki – CT600 – w Urzędzie Podatkowym (HMRC). Przesłanie dokumentacji do Companies House – Confirmation Statement i Annual Account. Naliczenie dywidend dla Udziałowców. Miesięczna  opłata odnosi się do 12-sto miesięcznego roku obrotowego. Przy zmianie zakresu usług wysokość opłaty może ulec zmianie.

Pakiet pracowniczy – prowadzenie księgi rachunkowej wraz z rocznym rozliczeniem Spółki – CT600 – w Urzędzie Podatkowym (HMRC). Przesłanie dokumentacji do Companies House – Confirmation Statement i Annual Account. Naliczenie dywidend dla Udziałowców. Prowadzenie listy wypłat pracowników – Payroll/CIS. W ciągu roku podatkowego pakiet może zostać rozszerzony o rozliczenia podatku VAT. Miesięczna  opłata odnosi się do 12-sto miesięcznego roku obrotowego. Przy zmianie zakresu usług wysokość opłaty może ulec zmianie.

Pakiet VAT – prowadzenie księgi rachunkowej wraz z rocznym rozliczeniem Spółki – CT600 – w Urzędzie Podatkowym (HMRC). Przesłanie dokumentacji do Companies House – Confirmation Statement i Annual Account. Naliczenie dywidend dla Udziałowców. Kwartalne rozliczenia podatku VAT. W trakcie roku podatkowego pakiet może zostać rozszerzony o prowadzenie listy wypłat pracowników – Payroll/CIS. Miesięczna  opłata odnosi się do 12-sto miesięcznego roku obrotowego. Przy zmianie zakresu usług wysokość opłaty może ulec zmianie.

Pakiet prosty Pakiet pracowniczy Pakiet VAT
 Księga rachunkowa* TAK TAK TAK
Roczne rozliczenie Spółki -CT600 TAK TAK TAK
Naliczenie dywidend TAK TAK TAK
Companies House (Confirmation Statement, Annual Account) TAK TAK TAK
Obsługa Pracowników Payroll/CIS** NIE TAK OPCJA
Rozliczenia VAT*** NIE OPCJA TAK
Koszt usługi Od £720y/£60pm Od £840y/£70pm Od £1080y/£90pm

* – do 30 dokumentów księgowych miesięcznie (faktur, rachunków, paragonów wymagających analizy); powyżej dopłata £20 za każde rozpoczęte 20szt – transakcje w walucie innej niż funt brytyjski liczone są podwójnie: patrz wyjaśnienie poniżej.

** – za każdy wystawiony payslip/P45/P60/CIS – £10 

*** –  za każde kwartalne rozliczenie £90

 

Usługi:
Rejestracja/wyrejestrowanie spółki LTD - £50/£80 + opłata naliczana przez Companies House
Rejestracja/wyrejestrowanie subcontractor CIS – £45
Rejestracja/wyrejestrowanie jako pracodawca – £45
Rejestracja/wyrejestrowanie VAT – od £45
Confirmation statement - £40 + opłata naliczana przez Companies House
Roczne rozliczenie podatkowe CT600, Annual Account - od £350
Roczne rozliczenie podatkowe CT600, Annual Account (spółka dormant/nieaktywna) - od £150
Self-assessment Dyrektora - od £75
Inne (w tym porady) - od £20 (koszt do indywidualnej wyceny)

 

Koszt prowadzenia bookkeeping'u:
Cena jest uzależniona od ilości transakcji przychodowych i kosztowych, które zostaną zaksięgowane w księgach rachunkowych.
Jako transakcję należy rozumieć każdy rachunek, paragon lub płatność bankowa. 
Dla przykładu:
Firma TOM LTD wystawia co miesiąc fakturę gotówkową dla firmy A i dodatkowo otrzymuje co tydzień na konto bankowe stałą kwotę od firmy B.
Dodatkowo otrzymuje comiesięczną zapłatę w "Euro" za usługi od kontrahenta z Austrii.  
Co miesiąc ma pobieraną z konta bankowego opłatę za telefon i robi zakupy w dwóch sklepach otrzymując z każdego dwie faktury miesięcznie.
Oznacza to, że do zaksięgowania jest siedem transakcji przychodowych i pięć kosztowych.

Cennik obowiązuje dla umów zawartych/przedłużonych po 15/04/2024